İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlıdır...


İktisat biliminin de ortaya çıkmasına neden olan bu temel düşünce ; üretim ve tüketim hakkında, toplumsal olduğu kadar bireysel olarakta daha bilinçli ve verimli adım atılması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Uzay çağı ile birlikte her alanda gelişen teknoloji, hayatımıza türlü yenilik, bilgi ve kolaylık getirse de, birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz sonuçlardan, dünya üzerindeki her canlı, belli oranda etkilenmektedir. Birçok bilimdalı ve alanında uzman kuruluş, bu olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve gelecek nesillere " kaynak" bırakabilmek için zaman ve para harcamaktadır.


Bu düşüncelerle yola çıktık ve kendi yaşadığımız coğrafyada kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasına destek vererek, gereksiz tüketimi azaltmayı ve bu konuda toplumsal bilinç sağlamayı hayal ettik.


“Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.”
“Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Özgür Dönüşüm'e aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”