2013 yılında “ÖZGÜR DÖNÜŞÜM®” adı altında kurulan Facebook grubumuz eşyaların ücretsiz el değiştirmesine aracılık eden; çevre, kent ve hayvan hakları temelli, kaynakların verimli kullanımına katkı sağlayan, fazla ve gereksiz tüketim karşıtı bir geri dönüşüm platformu olarak faaliyetini sürdürmektedir.


Özgür Dönüşüm, elinde kullanmadığı eşya olanlar ile, o eşyaya talebi olanları takas, ücret veya herhangi bir karşılık aramadan bir araya getirmeyi görev edinmiş bir projedir. Özgür Dönüşüm’ de esas olan sadece maddi yetersizliği olanlarla eşya paylaşımı sağlamak değil, maddi anlamda yeterliliği olupta eşyayı satın almak istemeyenlerin de gereksinimlerini karşılayarak, fazla ve gereksiz tüketimi en aza indirmektir. Bu projeye farklı şehirlerden de olsa dahil olan herkes kullanım dışı eşyasını teklife sunabilir veya gereksinim duyduğu eşyayı talep edebilir. Projenin temel amacı kıyıda köşe duran, kullanılmayan bir çok türdeki eşyanın hiç tanımadığımız insanlara grup sayfası üzerinden hediye ederek, gereksiz tüketimi-üretimi azaltmak, çevre kirliğini en aza indirmek ve ihtiyaç dışı eşyalardan kurtularak toplumsal katkıda bulunmaktır.


Kuruluş aşamasında sadece birkaç yüz kişiye erişebilirken, tamamen gönüllü ve özverili çalışmalarımız sonucunda grubun üye sayısı 250 binlere gelmiş ve gün geçtikçe üye sayımız katlanarak artmaya devam etmektedir.